Kontakt

název souboru a adresa: Folklorní spolek Jasénka – SVPT Malá Jasénka, Svárov 1055, Vsetín 755 01
IČ: 66184398
číslo účtu: 165939155 / 0300   ČSOB a.s.
kontaktní adresa – org.vedoucí: Mgr. Andrea Frňková, Družby 1431, Vsetín 755 01
telefon: +420 603 336234
osobní e-mail: afrnkova@tiscali.cz
umělecký vedoucí souboru: Ing. Alena Zdražilová, Zelená 1505, Vsetín 755 01
telefon: +420 604 760687
vedoucí garderoby: Renata Fizková
telefon: +420 603 498417
prezentovaný region: Valašsko – především oblast Horního Vsacka
programový rozsah: podle požadavků pořadatele až 90 min
www stránka: www.malajasenka.cz