Aktuality

V celostátním kole soutěže ZPĚVÁČEK byli vsetínští úspěšní

http://www.vsetin.eu/v-celostatnim-kole-souteze-zpevacek-byli-vsetinsti-uspesni-a-hned-dvakrat/d-521262

Zpěváček 2016 – celostátní kolo v DK Vsetín

V neděli 5.června od 13.30 hodin se ve velkém sále Domu kultury Vsetín uskuteční za doprovodu Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů celostátní kolo soutěžní přehlídky Zpěváček 2016.

Mezi 24 nejúspěšnějšími dětskými interprety lidových písní bude mít zastoupení i Malá Jasénka.

Přijďte fandit a povzbudit Petru Lukůvkovou  a  Štěpána Pospíšila!

 

Zpěváček 2016 – regionální kolo

V neděli 10.dubna se do Valašských Klobouků sjeli mladí zpěváčci folklorních písní, aby předvedli své pěvecké dovednosti v regionálním kole oblasti Valašska.

Výkony všech byly na vysoké úrovni a proto nás velice těší, že odbornou porotou bylo do celomoravského kola vybráno šest postupujících, z toho i tři zástupci Malé Jasénky – Petra Lukůvková, Nikol Martincová a Štěpán Pospíšil.

Gratulujeme:)

Zpěváček 2016 – oblastní kolo

V sobotu 19.března proběhlo ve vsetínském kině Vatra oblastní kolo soutěže        v dětském folklorním zpěvu „Zpěváček 2016″.

Ve velké konkurenci nadaných malých zpěváčků se neztratily ani děti z Malé Jasénky (celkem 10), které se pilně připravovaly pod vedením paní Zdražilové     a Terezky Kučné.

Po výborných výkonech byli odbornou porotou vybráni do regionálního kola         i naši zástupci:

1.kategorie – Julie Nedomová

2.kategorie – Petra Lukůvková, Nikol Martincová, Štěpán Pospíšil

1.náhradník Vojta Frňka, 2.náhradník Šimon Kovář

3.kategorie dueta – Petra Lukůvková + Nikol Martincová

Všem přejeme hodně úspěchů 10.dubna ve Valašských Kloboukách.

Schůzka rodičů

Dovoluji si Vás pozvat na schůzku rodičů dětí Malé Jasénky

v pondělí 29.2.2016 v 18.30 hod. v KZ Sychrov.

Petice proti umístění herny na Sychrově

 

 

 

 

Vážení rodiče,

moc Vás prosíme, připojte svůj podpis na petiční listinu, proti zamýšlenému vybudování centrální herny na Sychrově, vedle našich nácvikových prostor – celé znění petice viz níže

Děkujeme.

Podpisové archy budou k dispozici na těchto místech:

Kulturní zařízení Sychrov 53 – prostory využívané folklorními soubory

V termínu 25.1. – 29.1.2016 v době od 15 do 19 hodin

Lékárna Onyx – Dolní náměstí 334

V termínu 25.1. – 29.1.2016 v době 7.30 – 18 hodin a 30.1.2016 v době 8.30 – 12 hodin

 

Zastupitelstvo města Vsetín

Ve Vsetíně dne 21. ledna 2016

Petice proti umístění herny v budově č.p. 53 Sychrov

ve smyslu čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Petiční výbor:

Helena Galetková, Štěpánská 1886, 755 01 Vsetín, za Folklorní spolek Jasénka Mgr. Ivana Kašparová, Pod Bečevnou 143, 75501 Vsetín, za Dětský folklorní soubor Vsacánek

PhDr. Jaroslava Ševčíková, Bří. Hlaviců 128, 755 01 Vsetín, občanka Sychrova

Jakub Ekart, Semetín 321, 755 01 Vsetín, za Folklorní soubor Vsacan

Za petiční výbor je oprávněna jednat:

Helena Galetková, Štěpánská 1886, 755 01 Vsetín

Dne 21. 12. 2015 schválilo Zastupitelstvo města Vsetín na svém 9. zasedání obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, o stanovení místa, kde lze provozovat sázkové hry a loterie a jiné podobné hry, ve znění uvedeném v důvodové zprávě (dále jen jako „OZV“). Čl. II. OZV stanoví, že loterijní činnost na území města Vsetína lze provozovat pouze v budově č.p. 53, na pozemcích p.č.385/1 a 385/2, budova občanské vybavenosti, v k.ú. a obci Vsetín, adresa Sychrov 53, Vsetín.

Vítáme schválení OZV, která řeší zrušení všech heren na území města Vsetína do konce roku 2016 a stanovuje pouze jediné místo pro loterijní činnost ve Vsetíně. Zásadně však nesouhlasíme s rozhodnutím, že provozovat sázkové hry a loterie a jiné podobné hry na území města Vsetína bude možné pouze v budově č.p. 53 Sychrov. K sepsání této petice nás vedou tyto důvody:

  • V budově Sychrov č.p. 53, která nese název „Kulturní zařízení Sychrov“, mají své zázemí pro svou činnost folklorní soubory Jasénka, Malá Jasénka, Vsacan, Vsacánek a další. Členy těchto souborů jsou převážně děti a mládež. Soustředění hazardu do této budovy přinese zákonitě problémy spojené se sociálně patologickými jevy a zvýšenou kriminalitu, která je často spojená s vyšší koncentrací hráčů, se kterými se budou děti denně nevyhnutelně potkávat. Vnímáme nesoulad mezi slovy a činy, kdy sice bude zrušena většina heren na území města, ale ta jediná, schválená zastupitelstvem může tím, že bude umístěna v zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, být právě touto skupinou obyvatelstva brána jako legální a nedílná součást života města.
  • V této budově se nachází rovněž Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zrnko, jehož hlavní náplní je prevence sociálně patologických jevů u dětí, které se ocitají v nepříznivé sociální situaci, jako místo bezpečné pro trávení volného času. Umístěním herny v budově Sychrov č.p. 53 budou cíle Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zrnko vážným způsobem ohroženy.
  • Budova č.p. 53 se nachází v místě, okolo kterého prochází žáci ze ZŠ Sychrov a dalších vsetínských škol, při cestě do tělocvičny umístěné v bývalé budově SOU. Za stejným účelem využívají tuto cestu i obyvatelé sídliště Sychrov a Horního města. Přilehlé prostranství i s podchodem je středobodem všech komunikací vedoucích jak do sídliště, tak z něho. Máme oprávněné obavy, že toto místo přitáhne nejen hráče herny, ale i další problematickou skupinu lidí, která bude obtěžovat okolí.

Žádáme Zastupitelstvo města Vsetín, aby byla změněna obecně závazná vyhláška č. 4/2015, která stanovila místo pro provozování sázkových her a loterií a jiných podobných her ve Vsetíně v budově č.p. 53 Sychrov a aby se tímto zabývalo zasedání zastupitelstva dne 15.2.2016.

Rozdělovník: – zastupitelé města Vsetína

Děkujeme Vám, za Váš podpis na petičním archu a podporu. Prosíme, z důvodu nezpochybnění petice, abyste ji podepisovali, jen pokud je Vám více než 18 let, a to pouze jednou.

 

DVD – Galakoncert Malé Jasénky

Pro všechny rodinné příslušníky, kamarády a příznivce MJ máme novoroční překvapení

v podobě dokončeného DVD ze slavnostního  galapředstavení.

Možnost zakoupení DVD na zkouškách MJ od 4.ledna 2016, od 17.00 hod.

PF 2016

Poděkování – Galakoncert Malé Jasénky

 

Tak jsem si oddychla, že máme galaprogram za sebou, ale nevím, zda jsem tomu ráda. Nemyslíte, že nám ty zkoušky, soustředění nebudou chybět? Byl to náročný rok, ale děkuji za něj a ráda budu na něj vzpomínat. Po dlouhé přípravě jste dokázali, že máte smysl pro zodpovědnost a že umíte prodat vše, co jste se během zkoušek naučili.

Dovolte mi, bych Vám všem tanečníkům, tanečnicím, muzikantům                         a muzikantkám z celého srdce moc poděkovala. Patří vám velká pochvala            za krásné výkony, byly jste moc šikovní, zkrátka super. Nacvičený program si vyžádal tvrdou práci s věčně nespokojenými vedoucími, kteří po vás chtěli hodně, ale určitě to přineslo to, co jsme si dali za cíl. Měřítkem k podanému výkonu byl i divácký ohlas a spontánní potlesk publika. Pro mě to bylo jedno z nejlepších vystoupení za mého působení v Malé Jasénce.

Poděkovat za obětavou práci a dřinu, kterou vynaložili na přípravě programu, při zvládání nácviků, choreografií a celého programu patří  Hance a Rudkovi Danajovičovým.  Vím, o čem mluvím. Oba jsou významným přínosem pro náš soubor.

Velké poděkování patří garderobiérce Renatě Fizkové, která těch rolí měla tentokrát hodně, byla švadlenkou i připravovatelkou bohatého rautu. Když jsem se byla podívat, i když dospělí měli vstup zakázaný, bylo vidět, že jste si párty užívali a čokoládová fontána neměla chybu:)Atmosféra, aspoň z mého pohledu, byla skvělá.

Děkuji i Andrejce Frňkové za dobrý průběh celého organizačního zajištění, nebylo to mnohdy jednoduché.

Chtěla bych touto cestou poděkovat i všem rodičům dětí. Bez jejich podpory, trpělivosti a pomoci bychom jen stěží mohli naše vystoupení nacvičit                      a uskutečnit.

Poděkování patří i choreografce Radce Baborákové za pásmo Mynáři. Z tohoto pásma mám pocit, že jste se tímto pásmem bavili a to bylo dobře.

Poděkování patří i Pavlovi Filkovi za hudební úpravy, Ondrovi Zdražilovi             a Petrovi Živockému za nácvik všech muzikantských čísel, ale i Danovi Preislerovi a Báře Janotové za jejich pomoc, za to, že si ukrojili ze svého volného času. Nesmím zapomenout i na tanečníky z Velké Jasénky, Martina Bělíčka, Míšu Pařízkovou a Terku Kučnou, ale i na Jasénčanky, Moniku Hrdinovou, muziku Mladá Jasénka a muziku Brněnského  Valášku.

Děkuji odcházejícím tanečníkům Markovi a Dagmarce. Věřím, že budou na Malou Jasénku vzpomínat jen v dobrém. Zároveň přeji novým tanečníkům            i muzikantům, kteří na jevišti byli poprvé, aby se jim v Malé Jasénce dařilo           a měli z ní jen samou radost.

A opět třešničkou na dortu, jako v květnu v Lidovém domě, byla moderátorka Monika Brindzáková. Je velkou profesionálkou a beru ji jako součástí našeho kolektivu.

A závěrem: „Pokud bude mít Malá Jasénka tolik nadšených dětí a ochotných pomocníků jaké v současné době má, určitě bude žít dále“. Jsem pyšná, že můžu být součástí tohoto kolektivu, této velké rodiny.

Takže milá Malá Jasénko, ještě jednou Všem srdečné díky.

Alena Zdražilová

Galakoncert MJ k 60.narozeninám

http://valassky.denik.cz/kultura_region/mala-jasenka-oslavila-60-vyroci-zalozeni-souboru-podivejte-se-20151114.html