Aktuality

Mladí ladí folklor

Štěpán Pospíšil, Vojta Frňka, Julie Nedomová, Nikol Martincová a Petra Lukůvková byli vybráni do projektu „Mladí ladí folklor“, kdy se představí, za doprovodu cimbálové muziky Kordulka spolu s dalšími zpěváčky Valašska a Lašska,
série několika koncertů v regionu.
5.-6.11.  sobota+ nedělě – soustředění Sv. Hostýn
6.11.  neděle     – koncert Sv. Hostýn, 14.00
12.11. sobota – koncert zámek Vsetín, 17.00
13.11. neděle – koncert zámek Zlín, 16.00
20.11. nedělě – Zvonice Soláň, 14.00
 

„Zpěvem k srdci“

 

Petra Lukůvková a Štěpán Pospíšil se představí ve středu 2.listopadu 2016  koncertu vítězů letošního celostatního kola soutěže „Zpěváček“, který se koná v rámci pravidelného rozhlasového cyklu „Zpěvem k srdci“  v Divadle loutek v Ostravě.

Ti nejlepší z Čech, Moravy a Slezska & BROLN, slovem provází Jan Rokyta.

Středa 2. listopadu 2016 / 18.00 hod.0001

Divadlo loutek Ostrava, ul. Pivovarská 3164/15    

Předprodej vstupenek na recepci Českého rozhlasu Ostrava

a v Divadle loutek Ostrava / Rezervace na tel.: 596 203 111

Koncert v přímém přenosu / Sledujte živě také na YouTube

107.3 FM / 105.3 FM / 99.0 FM / ostrava.rozhlas.cz

Přejeme krásné prázdniny:)

a zároveň chceme poděkovat Všem dětem a jejich rodičům, kteří se vzorně postarali o naše slovenské kamarády z DFS Hájenka.

 

 

Důležité upozornění!

Sraz všech dětí a rodičů, kteří hostí tanečníky DFS Hájenka z Bratislavy, je ve čtvrtek 30.6.2016 v 16.45 hod.

Přesný harmonogram pobytu souboru Hájenka na Vsetíně obdrží děti ve středu 29.6.2016 na zkoušce.

V celostátním kole soutěže ZPĚVÁČEK byli vsetínští úspěšní

http://www.vsetin.eu/v-celostatnim-kole-souteze-zpevacek-byli-vsetinsti-uspesni-a-hned-dvakrat/d-521262

Zpěváček 2016 – celostátní kolo v DK Vsetín

V neděli 5.června od 13.30 hodin se ve velkém sále Domu kultury Vsetín uskuteční za doprovodu Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů celostátní kolo soutěžní přehlídky Zpěváček 2016.

Mezi 24 nejúspěšnějšími dětskými interprety lidových písní bude mít zastoupení i Malá Jasénka.

Přijďte fandit a povzbudit Petru Lukůvkovou  a  Štěpána Pospíšila!

 

Zpěváček 2016 – regionální kolo

V neděli 10.dubna se do Valašských Klobouků sjeli mladí zpěváčci folklorních písní, aby předvedli své pěvecké dovednosti v regionálním kole oblasti Valašska.

Výkony všech byly na vysoké úrovni a proto nás velice těší, že odbornou porotou bylo do celomoravského kola vybráno šest postupujících, z toho i tři zástupci Malé Jasénky – Petra Lukůvková, Nikol Martincová a Štěpán Pospíšil.

Gratulujeme:)

Zpěváček 2016 – oblastní kolo

V sobotu 19.března proběhlo ve vsetínském kině Vatra oblastní kolo soutěže        v dětském folklorním zpěvu „Zpěváček 2016″.

Ve velké konkurenci nadaných malých zpěváčků se neztratily ani děti z Malé Jasénky (celkem 10), které se pilně připravovaly pod vedením paní Zdražilové     a Terezky Kučné.

Po výborných výkonech byli odbornou porotou vybráni do regionálního kola         i naši zástupci:

1.kategorie – Julie Nedomová

2.kategorie – Petra Lukůvková, Nikol Martincová, Štěpán Pospíšil

1.náhradník Vojta Frňka, 2.náhradník Šimon Kovář

3.kategorie dueta – Petra Lukůvková + Nikol Martincová

Všem přejeme hodně úspěchů 10.dubna ve Valašských Kloboukách.

Schůzka rodičů

Dovoluji si Vás pozvat na schůzku rodičů dětí Malé Jasénky

v pondělí 29.2.2016 v 18.30 hod. v KZ Sychrov.

Petice proti umístění herny na Sychrově

 

 

 

 

Vážení rodiče,

moc Vás prosíme, připojte svůj podpis na petiční listinu, proti zamýšlenému vybudování centrální herny na Sychrově, vedle našich nácvikových prostor – celé znění petice viz níže

Děkujeme.

Podpisové archy budou k dispozici na těchto místech:

Kulturní zařízení Sychrov 53 – prostory využívané folklorními soubory

V termínu 25.1. – 29.1.2016 v době od 15 do 19 hodin

Lékárna Onyx – Dolní náměstí 334

V termínu 25.1. – 29.1.2016 v době 7.30 – 18 hodin a 30.1.2016 v době 8.30 – 12 hodin

 

Zastupitelstvo města Vsetín

Ve Vsetíně dne 21. ledna 2016

Petice proti umístění herny v budově č.p. 53 Sychrov

ve smyslu čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Petiční výbor:

Helena Galetková, Štěpánská 1886, 755 01 Vsetín, za Folklorní spolek Jasénka Mgr. Ivana Kašparová, Pod Bečevnou 143, 75501 Vsetín, za Dětský folklorní soubor Vsacánek

PhDr. Jaroslava Ševčíková, Bří. Hlaviců 128, 755 01 Vsetín, občanka Sychrova

Jakub Ekart, Semetín 321, 755 01 Vsetín, za Folklorní soubor Vsacan

Za petiční výbor je oprávněna jednat:

Helena Galetková, Štěpánská 1886, 755 01 Vsetín

Dne 21. 12. 2015 schválilo Zastupitelstvo města Vsetín na svém 9. zasedání obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, o stanovení místa, kde lze provozovat sázkové hry a loterie a jiné podobné hry, ve znění uvedeném v důvodové zprávě (dále jen jako „OZV“). Čl. II. OZV stanoví, že loterijní činnost na území města Vsetína lze provozovat pouze v budově č.p. 53, na pozemcích p.č.385/1 a 385/2, budova občanské vybavenosti, v k.ú. a obci Vsetín, adresa Sychrov 53, Vsetín.

Vítáme schválení OZV, která řeší zrušení všech heren na území města Vsetína do konce roku 2016 a stanovuje pouze jediné místo pro loterijní činnost ve Vsetíně. Zásadně však nesouhlasíme s rozhodnutím, že provozovat sázkové hry a loterie a jiné podobné hry na území města Vsetína bude možné pouze v budově č.p. 53 Sychrov. K sepsání této petice nás vedou tyto důvody:

  • V budově Sychrov č.p. 53, která nese název „Kulturní zařízení Sychrov“, mají své zázemí pro svou činnost folklorní soubory Jasénka, Malá Jasénka, Vsacan, Vsacánek a další. Členy těchto souborů jsou převážně děti a mládež. Soustředění hazardu do této budovy přinese zákonitě problémy spojené se sociálně patologickými jevy a zvýšenou kriminalitu, která je často spojená s vyšší koncentrací hráčů, se kterými se budou děti denně nevyhnutelně potkávat. Vnímáme nesoulad mezi slovy a činy, kdy sice bude zrušena většina heren na území města, ale ta jediná, schválená zastupitelstvem může tím, že bude umístěna v zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, být právě touto skupinou obyvatelstva brána jako legální a nedílná součást života města.
  • V této budově se nachází rovněž Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zrnko, jehož hlavní náplní je prevence sociálně patologických jevů u dětí, které se ocitají v nepříznivé sociální situaci, jako místo bezpečné pro trávení volného času. Umístěním herny v budově Sychrov č.p. 53 budou cíle Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zrnko vážným způsobem ohroženy.
  • Budova č.p. 53 se nachází v místě, okolo kterého prochází žáci ze ZŠ Sychrov a dalších vsetínských škol, při cestě do tělocvičny umístěné v bývalé budově SOU. Za stejným účelem využívají tuto cestu i obyvatelé sídliště Sychrov a Horního města. Přilehlé prostranství i s podchodem je středobodem všech komunikací vedoucích jak do sídliště, tak z něho. Máme oprávněné obavy, že toto místo přitáhne nejen hráče herny, ale i další problematickou skupinu lidí, která bude obtěžovat okolí.

Žádáme Zastupitelstvo města Vsetín, aby byla změněna obecně závazná vyhláška č. 4/2015, která stanovila místo pro provozování sázkových her a loterií a jiných podobných her ve Vsetíně v budově č.p. 53 Sychrov a aby se tímto zabývalo zasedání zastupitelstva dne 15.2.2016.

Rozdělovník: – zastupitelé města Vsetína

Děkujeme Vám, za Váš podpis na petičním archu a podporu. Prosíme, z důvodu nezpochybnění petice, abyste ji podepisovali, jen pokud je Vám více než 18 let, a to pouze jednou.